ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย  ๔๒๑๕๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ 
E-mail :kokpai@loei1.go.th

Comments